L’humor terapèutic com a eina per apoderar persones en risc d’exclusió social

Poden tenir el riure i l’humor aplicacions psicoterapèutiques? Jordi Baiget, educador social i terapeuta, parlarà d’aquesta tècnica per afavorir la integració social de persones en risc d’exclusió en la la conferència “L’humor terapèutic com a eina per apoderar persones en situació de risc d’exclusió social”. Baiget explicarà la seva experiència pionera aplicant tècniques específiques del…

Presentació de la Taula per a la Inclusió i la Cohesió Social de l’Alt Empordà

Aquest matí s’ha presentat públicament als mitjans de comunicació la Taula per a la Inclusió i la Cohesió Social de l’Alt Empordà. La Taula és l’espai de representació de les entitats del tercer sector de la comarca i és l’espai de participació de referència del procés d’elaboració i implementació del Pla d’Inclusió de la comarca.…

2013 Any Europeu de la Ciutadania

L’any 2013 ha estat declarat per la Comissió Europea com a Any Europeu de la Ciutadania. La ciutadania europea es va establir fa 20 anys en el Tractat de Maastrich, l’1 de novembre de 1993. Les persones que tenen la nacionalitat d’un estat membre són automàticament ciutadans de la Unió Europea. Aquesta ciutadania atorga una…

Labour Plus: estratègies innovadores per millorar la inserció laboral de la població en risc d’exclusió social

L’àrea de Benestar del Consell Comarcal participa en el projecte “Labour Plus Innovative Strategies for Equal Employment” (Interreg 4C) de la Comissió Europea, que té com a finalitat millorar les polítiques d’ocupació i les estratègies locals per a la inserció laboral de la població i els col·lectius en risc d’exclusió social. 11 socis europeus integren…

El projecte Més Grans no s’atura

El projecte “Mes Grans” en què participa l’àrea de Benestar de l’Alt Empordà,  ja es troba en plena fase de treball dels nuclis de mentoratge formats per sèniors i famílies. Els dos nuclis existents fins al moment ja han dut a terme la primera sessió de seguiment conjunta amb l’equip de professionals que acompanya el procés. Aquestes sessions de treball es duran a terme mensualment durant el període de temps que funcionarà el projecte fins el mes de juny. Paral·lelament, també s’estan realitzant sessions de seguiment individualitzades amb els diferents participants.

Durant la propera setmana hi ha prevista la incorporació de dos nous nuclis de mentoratge. Per tal de d’incorporar nous participants al “Més grans”demà 14 de febrer es durà a terme una sessió de presentació als Serveis socials de l’Ajuntament de Figueres, amb l’objectiu de sumar noves famílies al projecte de mentoratge. L’equip del projecte ha fixat com a data límit per incorporar nous nuclis de mentoratge al procés de treball el dia 28 de febrer.

El projecte “Més Grans”, que s’emmarca en les activitats de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la solidaritat intergeneracional, té com a finalitat afavorir l’intercanvi i la solidaritat entre generacions (hi participen persones de més de 55 anys, pares i/o mares i infants), tot promovent experiències de suport familiar a la comarca que generin un valor social afegit.