Labour Plus: estratègies innovadores per millorar la inserció laboral de la població en risc d’exclusió social

L’àrea de Benestar del Consell Comarcal participa en el projecte “Labour Plus Innovative Strategies for Equal Employment” (Interreg 4C) de la Comissió Europea, que té com a finalitat millorar les polítiques d’ocupació i les estratègies locals per a la inserció laboral de la població i els col·lectius en risc d’exclusió social. 11 socis europeus integren…

El projecte Més Grans no s’atura

El projecte “Mes Grans” en què participa l’àrea de Benestar de l’Alt Empordà,  ja es troba en plena fase de treball dels nuclis de mentoratge formats per sèniors i famílies. Els dos nuclis existents fins al moment ja han dut a terme la primera sessió de seguiment conjunta amb l’equip de professionals que acompanya el procés. Aquestes sessions de treball es duran a terme mensualment durant el període de temps que funcionarà el projecte fins el mes de juny. Paral·lelament, també s’estan realitzant sessions de seguiment individualitzades amb els diferents participants.

Durant la propera setmana hi ha prevista la incorporació de dos nous nuclis de mentoratge. Per tal de d’incorporar nous participants al “Més grans”demà 14 de febrer es durà a terme una sessió de presentació als Serveis socials de l’Ajuntament de Figueres, amb l’objectiu de sumar noves famílies al projecte de mentoratge. L’equip del projecte ha fixat com a data límit per incorporar nous nuclis de mentoratge al procés de treball el dia 28 de febrer.

El projecte “Més Grans”, que s’emmarca en les activitats de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la solidaritat intergeneracional, té com a finalitat afavorir l’intercanvi i la solidaritat entre generacions (hi participen persones de més de 55 anys, pares i/o mares i infants), tot promovent experiències de suport familiar a la comarca que generin un valor social afegit.

Servei d’Informació i Atenció a les Dones

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l’Alt Empordà (SIAD) és un punt d’informació, formació i assessorament per a les dones que gestiona l’àrea de Benestar del Consell Comarcal.  des de fa 6 anys, el SIAD facilita l’accés de les dones de la comarca a la informació de serveis i recursos, potencia…

Nou dispositiu d’inserció sociolaboral a Roses

En el marc del projecte Treball als Barris, promogut per les regidories del Pla de Barris i de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Roses, el Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona amb l’ajut del Fons Social Europeu, un nou Dipositiu d’Inserció Sociolaboral en el municipi. Aquest dispositiu, que durant aquest mes de febrer farà la selecció…

Convocatòria d’Ajuts Obra Social La Caixa per a la promoció de l’autonomia i atenció a la discapacitat i dependència

L’Obra Social de La Caixa té oberta la convocatòria d’ajuts a Projectes presentats per organitzacions no lucratives per a la promoció de l’autonomia i atenció a la discapacitat i dependència. Aquesta convocatòria s’emmarca en el Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials. Les línies d’actuació prioritàries en aquest camp, objecte de la convocatòria: 1) Autonomia i…

Primer Informe Social de la comarca

La Taula per a la Inclusió i la Cohesió Social i l’àrea de Benestar del Consell Comarcal publiquen el primer Informe Social de l’Alt Empordà. Aquest Informe respon a la voluntat de les entitats socials i de l’administració comarcal de facilitar informació periòdica sobre l’evolució de la realitat social de la comarca i també al…