GUIA DE PLANTES MEDICINALS AFRICANES

Guia de medicina tradicional africana que utilitzen les dones d’origen gambià, senegalès i marroquí de Sant Pere Pescador.

Aquesta guia neix del Programa Habiba, Dones i Salut Comunitària promogut pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb la col·laboració de la Fundació «la Caixa».

Aquesta guia s’ha realitzat a partir d’un procés de recerca-acció participativa dinamitzat per l’Associació Amunt i Crits! Dones referents comunitàries de l’Alt Empordà que ha comptat amb la participació de l’equip mèdic del dispensari de Sant Pere Pescador i 17 dones d’origen migrat del municipi.

L’objectiu d’aquesta guia és compartir el coneixement en relació a la salut entre les dones i els equips professionals mèdics que les acompanyen.

La guia presenta la medicina tradicional que s’utilitza en 9 tipologies de malalties: digestives, ginecològiques, mal de cap, malalties otorrinolaringòlogues-oftàlmiques, respiratòries, malalties de la pell, dolors musculars i d’ossos, diabetis i depressió.

De les quals es recullen un total de 23 dolències comunes. En la posologia s’identifica la forma farmacèutica, la via d’administració i les principals contraindicacions.

Finalment, per tal de facilitar la comunicació entre el/ la pacient i el /la professional de la salut es presenta la fotografia de cada planta i a més a més s’ha realitzat la traducció en àrab, fula i/o wòlof, tenint en compte la utilització de cada comunitat.

Herbes Medicinals

CATEGORIES