General

El dia 9 d’abril el Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Alt Empordà celebrarà la seva 10a Assemblea General Ordinària (AGO). La convocatòria està prevista a les 11h del matí a la Sala de Plens del Consell Comarcal.

L’ordre del dia de l’AGO, que podeu trobar en aquest enllaç, preveu, en primer lloc, la presentació de la memòria d’activitats dutes a terme per aquest organisme l’any 2012. Entre aquestes cal destacar principalment, la participació periòdica al Consell de la Gen Gran de Catalunya i al Consell territorial de la Gent Gran de la Demarcació de Girona, que agrupa els diferents Consells Consultius del territori. Durant l’any 2012 també es va col·laborar en l’organització de la Jornada “Per un futur més clar”, celebrada a Girona, i que es va centrar en l’envelliment actiu. L’any passat el Consell Consultiu també va organitzar el 9è Concurs de prosa i poesia i la 6a Trobada de Casals i Associacions de gent gran de la comarca.

L’AGO també servirà per renovar la Comissió Permanent del Consell Consultiu, ja que bona part dels seus membres enguany deixen el càrrec. Finalment, l’Assemblea també definirà les principals línies de treball per al present any, entre les quals cal destacar l’obertura d’un procés de reflexió entorn el futur dels Casals de la Gent Gran i el propi Consell Consultiu, que es durà a terme amb el conjunt d’entitats de gent gran de la comarca, així com amb altres agents que treballen en aquest àmbit.

El Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Alt Empordà és un organisme creat l’any 2003 pel Consell Comarcal, que té entre els seus objectius la millora de la coordinació entre Casals i Associacions de la Gent Gran de la comarca, i la interlocució entre aquestes i el Consell Comarcal en totes aquelles qüestions que afectin al desenvolupament de la vida de les persones grans del territori.


Comments are closed.