L’any 2013 ha estat declarat per la Comissió Europea com a Any Europeu de la Ciutadania. La ciutadania europea es va establir fa 20 anys en el Tractat de Maastrich, l’1 de novembre de 1993. Les persones que tenen la nacionalitat d’un estat membre són automàticament ciutadans de la Unió Europea. Aquesta ciutadania atorga una sèrie de drets fonamentals:

1) La lliure ciculació i residència a la Unió Europea.

2) El sufragi actiu i passiu en les eleccions al Parlament Europeu i en les eleccions municipals.

3) Protecció de les autoritats diplomàtiques i consulars de qualsevol estat membre.

4) Presentació de peticions davant el Parlament Europeu i reclamacions davant del Defensor del Poble Europeu.

Amb tot, molts  europeus  no coneixen ni tenen prou informació sobre quins són els drets assolits amb la ciutadania europea. Per tal d’avançar en aquest terreny, l’Any Europeu de la Ciutadania es planteja diferents objectius: a) augmentar el grau de conscienciació sobre el dret a residir lliurement en el territori de la Unió Europea; b) informar millor sobre com ens podem beneficiar dels drets i les polítiques de la UE i estimular la seva elaboració i c) promoure el debat sobre l’augment de la cohesió i de la comprensió mútua entre els ciutadans de la UE.

Si voleu més informació sobre la programació l’any Europeu de la Ciutadania hi podeu accedir mitjançant aquest enllaç.

Comments are closed.