General

730 persones grans i/o amb dependència i  els seus cuidadors que viuen en els municipis menors de 20.000 habitants de la comarca, han estat usuaris al llarg de l’any 2012 del Servei Local de Teleassistència que presta el Consell Comarcal, mitjançant un conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona.

Aquest és un servei preventiu i de proximitat que s’ofereix a les persones grans per facilitar la seva vida quotidiana en el seu domicili. Les persones beneficiàries poden contactar amb aquest servei en cas que es produeixi una  situació d’emergència.  Majoritàriament són dones les principals usuàries d’aquest servei (77%), les persones majors de 80 anys (79%) i les persones que viuen soles (57%).

En aquests moments, el Servei Local de Teleassistència a l’Alt Emporda té un grau de cobertura d’un 4,44% del grup de població de persones majors de 65 anys (percentatge que representa l’objectiu de cobertura del servei que determina la Generalitat). Més de 300 persones van participar en les sessions informatives que es van dur a terme sobre aquest servei en diferents municipis de la comarca.

Aquest Servei Local de Teleassistència s’encarrega, igualment, de dur a terme les visites domiciliàries a les persones usuàries amb l’objectiu de fer-ne un seguiment i coordinar amb els serveis socials bàsics les possibles intervencions.

Comments are closed.