El 10 de desembre se celebra el Dia Internacional dels Drets Humans. Fa 64 anys que l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Declaració dels Drets Humans. Aquesta Declaració és d’obligat compliment per a tots els estats membres de la comunitat internacional i per tal que sigui respectada,  l’any 2006 es va crear el  Consell de Drets Humans de les Nacions Unides (podeu accedir a la seva pàgina web en aquest enllaç).