AdministracionsCiutadaniaEmpresesMitjans de Comunicació

L’evolució del nombre de microcrèdits tramitats a la comarca de l’Alt Empordà per Microbank “La Caixa”, d’acord amb el conveni de col·laboració signat l’any 2010 per aquesta entitat financera amb el consell comarcal de l’Alt Empordà, la Creu Roja, els ajuntaments de Figueres i Roses, ha augmentat notablement en els darrers quatre anys en què s’han tramitat un total de 59 ajuts.

Aquesta línia de finançament facilita recursos econòmics a petites empreses i a emprenedors (autònoms) i a col·lectius vulnerables en situació d’exclusió financera.

Aquesta experiència és pionera a Catalunya en tant que per primera vegada un conjunt d’entitats socials i públiques treballen de forma integral i coordinada a la comarca amb aquesta finalitat.

Per tal de coordinar aquesta actuació, una Comissió Tècnica integrada per representants de cada institució, estudia i analitza les sol·licituds de microcrèdits i emet els informes de viabilitat, en els casos que es valoren favorablement.

Les línies de finançament d’aquesta iniciativa són les següents:

1) Línia de microcrèdits de dependència. Facilita recursos a persones que es troben en situació de dependència i als seus cuidadors familiars per contribuir a millorar la seva qualitat de vida i afavorir l’autonomia personal.

2) Línia de microcrèdits socials. Potencia l’autoocupació i incentiva l’activitat emprenedora afavorint la igualtat d’oportunitats, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius vulnerables en situació d’exclusió financera. També financia l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses, negocis d’autònoms i projectes d’autoocupació per contribuir al desenvolupament del teixit productiu i la creació i consolidació d’ocupació.

Comments are closed.