GeneralTaula d'Inclusió

L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) és una associació sense ànim de lucre, fundada l’any 1989, que agrupa entitats de recursos assistencials (teleassistència domiciliària, atenció domiciliària, centres de dia, llars residencials, residències assistides, pisos tutelats i centres sociosanitaris) per a gent gran a tot Catalunya. ACRA està conformada per 440 empreses/entitats associades, que gestionen 929 serveis, 7 dels quals són centres residencials assistits a la comarca de l’Alt Empordà.

ACRA, que té per missió la promoció del benestar de la gent gran, de la seva qualitat assistencial i qualitat de vida, mitjançant la defensa dels interessos de les empreses i entitats associades, i dels seus clients, en col·laboració amb les administracions, disposa a la comarca d’unes 400 places residencials, i els seus centres compten amb una plantilla de 280 professionals en total.

A l’Alt Empordà ACRA treballa amb col·lectius diversos: infants, adolescents, adults, gent gran, persones amb discapacitat física i psíquica, en diferents àmbits com l’educació/formació, el lleure i l’àmbit social.Comments are closed.