General

La Fundació Salut Empordà és una entitat sense afany de lucre, que té per missió prestar serveis d’atenció integral en l’àmbit de la salut i de la dependència, orientats a les necessitats de la població de l’Alt Empordà.

Un dels centres que gestiona la Fundació Salut Empordà és el Centre Sociosanitari Bernat Jaume, que aten pacients amb perfil sociosanitari, principalment gent gran i persones amb demències o que requereixen cures pal·liatives. Aquest centre, que dona cobertura en aquest àmbit al conjunt de la comarca , compta entre els seus serveis amb els de consulta externa, l’hospital de dia, el programa d’atenció domicilària, i les unitats de llarga estada, convalescència i cures pal·liatives.

El Centre Sociosanitari Bernat Jaume, compta actualment amb un centenar de professionals que treballen en els diferents serveis que presta la institució, amb l’objectiu d’assolir un alt nivell de confiança del ciutadà mitjançant la qualitat assistencial, el compromís dels professionals i una gestió eficient dels recursos.

Comments are closed.