General

La Fundació Tutelar de l’Empordà és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objectiu de la qual és donar protecció a les persones que té sota la seva tutela i tenir-ne cura. La Fundació Tutelar aten homes i dones que han estat declarades incapaces judicialment, que acrediten un grau de discapacitat superior al 33% o bé gent gran de la comarca de l’Alt Empordà.

La principal funció que desenvolupa la Fundació és la de vetllar per a qualitat de vida i integració social dels tutelats, mantenint una periòdica relació tant amb el tutelat, com amb la família i/o serveis on és atès, donant suport legal i afectiu. Des de l’entitat també es realitza el seguiment i administració del patrimoni de les persones ateses.

Des del compromís d’atenció a totes les necessitats de les persones tutelades amb efectivitat i afectivitat, la Fundació Tutelar ofereix serveis de tutela, pretutela, cautela, i orientació i assessorament.

La Fundació Tutelar, que va ser creada ara farà més de deu anys per un grup de famílies de la Fundació Altem, aten en l’actualitat una trentena de persones.

Comments are closed.