LOGOS PROSPECTSASO VERSIÓ DEFINITIVAL’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà forma part del partenariat del projecte PROSPECTSASO – Prospectiva transfronterera sanitària i social, liderat per la Universitat de Perpinyà, que compta amb el 65% de finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

El projecte PROSPECTSASO té com a finalitat reforçar la professionalització de l’àmbit social i sanitari en l’espai transfronterer franco-català (zona est) i la seva extensió a les àrees de Barcelona i Toulouse a partir d’un treball en xarxa entre els diferents socis. Aquest projecte es va posar en marxa el mes de setembre de 2016 i estarà actiu fins a finals de l’any 2019.

La finalitat del projecte PROSPECTSASO és millorar el coneixement sobre la realitat social i sanitària transfronterera i els efectes frontera en públics més vulnerables (persones en situació de risc d’exclusió social, infants en risc, persones en situació de discriminació, persones grans o persones amb discapacitat, entre d’altres), per tal de respondre adequadament a les necessitats socials que presenta el nostre territori.

Amb aquesta finalitat, el projecte reforça l’intercanvi de coneixement entre els agents transfronterers, proposa treballar millor l’atenció de problemàtiques socials emergents en el territori transfronterer i compartir bones pràctiques i metodologies de treball entre professionals de la intervenció social i sanitària. El projecte també està orientat a generar nou coneixement en aquest àmbit orientat a construir capital social i intel·ligència col·lectiva i territorial que es compartirà mitjançant Cases Virtuals Transfronteres que recolliran els avenços que es portin a terme en els propers 3 anys en l’àmbit de la formació de professionals, la recerca i les xarxes professionals.

El projecte PROSPECTSASO presenta 30 activitats diferents que es desplegaran en el territori transfronterer en els propers anys. Més de 20 professionals de l’àrea de Benestar del Consell Comarcal participaran en les diverses activitats d’aquest projecte transfronterer.

Socis del projecte

Activitats que lidera el Consell Comarcal de l’Alt Empordà

 1. Intercanvi entre professionals sobre la salut dels joves en l’espai transfronterer. Coneixement de bones pràctiques i intercanvi transfronterer de professionals i joves.
 2. Dinamització de la xarxa professional d’intervenció social en el territori transfronterer a partir de grups de treball específics: infància, adolescència i famílies; persones migrants, persones joves i persones grans que apleguen més d’un centenar de professionals d’ambós costats de la frontera.
 3. Programa de prevenció del maltractament en persones grans. Coneixement de bones pràctiques i intercanvi transfronterer de professionals.

Activitats d’altres socis en què participa el Consell Comarcal de l’Alt Empordà

 1. Intervenció amb joves i adolescents en barris amb forta immigració (UdG)
 2. Anàlisi comparada de models d’intervenció en menors estrangers sols (UB)
 3. Millora del coneixement de la prostitució transfronterera (UdG)
 4. Millora del coneixement i conseqüències socials i efectes frontera en públics LGTB (UB)
 5. Acompanyar els professionals en acolliment infants en centres (IRTS)
 6. Manteniment a domicili de persones grans (UdG)
 7. Universitats i xarxa professional (UdG)
 8. Problemes traumàtics i físics dels refugiats demandants d’asil (Erasme)

 

+ informació sobre el projecte

+ informació sobre el programa POCTEFA

 

Persona de contacte

Imma Quintana

Coordinació projecte PROSPECTSASO

Equip Tècnic Inclusió Social

Àrea de Benestar del Consell Comarcal

Tel. 00 34 972 677 050

c. Nou, 48 – 17600 Figueres