General

Ahir es va celebrar la 10a Assemblea General Ordinària (AGO) del Consell Consultiu de la Gent Gran, que també va servir per commemorar la primera dècada d’existència de l’organisme que té té entre els seus objectius la millora de la coordinació entre Casals i Associacions de la Gent Gran de la comarca, i la interlocució entre aquestes i el Consell Comarcal en totes aquelles qüestions que afectin al desenvolupament de la vida de les persones grans del territori.

L’AGO, que va comptar amb la participació d’11 Casals, va permetre rendir comptes sobre l’activitat del Consell Consultiu l’any 2012 i encetar una nova etapa d’aquest espai de treball, que estarà marcada per l’inici d’un procés de reflexió entorn el paper del Casals de Gent Gran i el propi Consell Consultiu sobre la dinamització del col·lectiu de gent gran. Xavier Sanllehí, President del Consell Comarcal i del Consell Consultiu, va remarcar la necessitat d’actualitzar el treball que es fa per a la gent gran, des dels diferents organismes, serveis i recursos, per tal d’ajustar-los a la situació econòmica actual, i en segon lloc per incorporar la diversitat creixent dels grups d’edat més joves que es fan grans. El Pla de Treball de l’any 2013 preveu la realització d’unes Jornades de reflexió amb tots els Casals sobre aquesta qüestió durant la tardor.

Durant l’AGO també es va produir la renovació de la Comissió Permanent del Consell Consultiu, que enguany ha canviat 9 dels seus membres. El President del Consell Comarcal va agrair a les persones sortints la feina feta i l’interès i dedicació per a la millora de les condicions de vida de la gent gran a l’Alt Empordà. Especialment emotiu va ser el comiat del Sr. Martí Carreras que després de 8 anys representant el Consell Comarcal al Consell de la Gent Gran de Catalunya va abandonar el càrrec. L’Assemblea va aprovar que a partir d’ara aquesta responsabilitat l’exerceixi el Sr. Jordi Cabezas, que passarà així a ser el vicepresident segon del Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Alt Empordà.

Finalment, també es varen presentar els principals resultats de l’Informe sobre les necessitats de la gent gran i els Casals de la comarca.

La documentació de l’Assemblea es pot consultar en aquest enllaç

Comments are closed.