General

El projecte “Mes Grans” en què participa l’àrea de Benestar de l’Alt Empordà,  ja es troba en plena fase de treball dels nuclis de mentoratge formats per sèniors i famílies. Els dos nuclis existents fins al moment ja han dut a terme la primera sessió de seguiment conjunta amb l’equip de professionals que acompanya el procés. Aquestes sessions de treball es duran a terme mensualment durant el període de temps que funcionarà el projecte fins el mes de juny. Paral·lelament, també s’estan realitzant sessions de seguiment individualitzades amb els diferents participants.

Durant la propera setmana hi ha prevista la incorporació de dos nous nuclis de mentoratge. Per tal de d’incorporar nous participants al “Més grans”demà 14 de febrer es durà a terme una sessió de presentació als Serveis socials de l’Ajuntament de Figueres, amb l’objectiu de sumar noves famílies al projecte de mentoratge. L’equip del projecte ha fixat com a data límit per incorporar nous nuclis de mentoratge al procés de treball el dia 28 de febrer.

El projecte “Més Grans”, que s’emmarca en les activitats de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la solidaritat intergeneracional, té com a finalitat afavorir l’intercanvi i la solidaritat entre generacions (hi participen persones de més de 55 anys, pares i/o mares i infants), tot promovent experiències de suport familiar a la comarca que generin un valor social afegit.

Comments are closed.