GeneralObservatori

La ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) ha donat a conèixer el darrer informe INSOCAT en què mostra l’evolució en el període 2008-2011 d’un conjunt d’indicadors relatius a la situació econòmica de les famílies a Catalunya. Les dades mostren com a Catalunya un 60% de les llars tenen dificultat per arribar a final de mes i la taxa de risc de pobresa o exclusió social ha passat del 16,5% el 2008 al 23,3% el 2011.

L’informe destaca, igualment, com la pobresa severa ha crescut de forma ininterrompuda i accentuada a Catalunya en multiplicar-se gairebé per cinc des del 2008. Durant aquest període també ha augmentat el nombre de treballadors pobres: un 13,7% dels catalans i catalanes són pobres malgrat tenir feina. Aquest percentatge es manté estable al voltant del 8,5% a nivell europeu (UE-27) i és del 12,7% per al conjunt de l’estat.

Les dades reflecteixen un empobriment generalitzat de la ciutadania, el que es constata quan es compara la despesa mitjana anual per llar el 2008 que va ser de 34.511 euros, a la despesa mitjana anual el 2011 calculada en 31.729 euros/any.

L’informe destaca com la família segueix essent la primera font de socialització de les persones i l’espai que genera les principals relacions d’altruisme i redistribució. Aquesta funció que contribueix al manteniment de la cohesió social s’ha reforçat arran de l’increment de les dificultats econòmiques que pateixen les famílies com a conseqüència de la crisi.

Podeu accedir a aquest informe en aquest enllaç.

Comments are closed.