General

Aquesta setmana l‘Espai de Formació per a Famílies de l’àrea de Benestar arriba a l’equador de les seves sessions de treball. Aquest Espai, conduït per un equip de professionals integrat per una psicòloga, una pedagoga, una treballadora social i una educadora social, està dirigit a pares, mares i persones acollidores amb fills menors d’edat, derivats dels Serveis Socials i de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la comarca, i ofereix suport, informació i reflexió sobre l’exercici del rol parental.

Al llarg de les sessions celebrades fins al moment s’han treballat les temàtiques següents a partir de l’ús de diverses metodologies: la cohesió grupal; la família com a agent educador i anàlisi del context familiar; les emocions; la comunicació i la resolució de conflictes

Està previst dedicar el treball de les properes sessions als àmbits següents: Normes i límits; necessitats infantils ( físico-biològiques i emocionals; l’aprenentatge i les relacions amb l’escola i  la interacció lúdica (l’activitat física i el joc).

La sessió de tancament de la primera edició d’aquesta experiència de treball amb les famílies tindrà lloc el proper 12 de juny.

Comments are closed.