General

En el marc del Seminari “Estratègies Locals per a una ocupació equitativa i justa” del projecte Labour Plus, que se celebra aquesta setmana a Santa Cruz de Tenerife, l’àrea de Benestar condueix aquest matí en col·laboració amb la Universitat de Latvia, la sessió de treball on es debatran les 22 experiències analitzades en inclusió social i laboral de població vulnerable.

La finalitat d’aquest workshop és detectar aquelles experiències d’altres socis que poden ser objecte de transferència en altres realitats locals, per tal d’avançar en l’elaboració d’un projecte-pilot en cada territori en què poder desenvolupar noves estratègies per promoure la inclusió social i laboral de persones en risc. El projecte està avançant en el disseny d’una eina d’intervenció innovadora a escala local que faciliti aproximacions integrals a la inclusió sociolaboral de la població més vulnerable.

La xarxa de treball del projecte Labour Plus, en què l’àrea de Benestar coordina el contingut del projecte, està integrada per 11 socis europeus i es  va posar en marxa l’any passat.  La finalitat del projecte Labour Plus, que serà actiu fins a finals de l’any 2015, és crear un espai d’intercanvi d’experiències a nivell europeu per millorar la situació de la població més vulnerable en el mercat de treball, en especial població d’origen immigrant i d’ètnia gitana.

Comments are closed.