General

Poden tenir el riure i l’humor aplicacions psicoterapèutiques? Jordi Baiget, educador social i terapeuta, parlarà d’aquesta tècnica per afavorir la integració social de persones en risc d’exclusió en la la conferència “L’humor terapèutic com a eina per apoderar persones en situació de risc d’exclusió social”.

Baiget explicarà la seva experiència pionera aplicant tècniques específiques del camp de la programació neurolingüística (PNL), el i l’humor terapèutic (THT) per millorar la qualitat de vida de persones en situació de vulnerabilitat social. El conferenciant té experiència com a dinamitzador de diversos tallers amb col·lectius d’immigrants i persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció, de prestacions d’atur o sense ingressos i a Serveis Bàsics d’Atenció Primària.

La conferència està organitzada conjuntament per DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials i el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Cat. Hi ha programades dues edicions: la primera, el 13 de març, al centre DIXIT de Barcelona, i la segona, el 27 de març, a DIXIT Girona.

En aquest enllaç hi trobareu més informació i us hi podreu inscriureComments are closed.