GeneralObservatori

La Taula per a la Inclusió i la Cohesió Social i l’àrea de Benestar del Consell Comarcal publiquen el primer Informe Social de l’Alt Empordà. Aquest Informe respon a la voluntat de les entitats socials i de l’administració comarcal de facilitar informació periòdica sobre l’evolució de la realitat social de la comarca i també al compromís de compartir informació i visions sobre el territori.

En aquest primer document, hi trobareu dades referides a l’evolució del context econòmic, laboral i social a la comarca i dades referides a l’activitat del conjunt de les entitats socials i de l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal.

El nostre objectiu és publicar dos Informes Socials l’any, per tal de poder seguir l’evolució periòdica del conjunt d’indicadors. En aquest document es presenten dades de l’evolució del nombre de persones ateses per les entitats i el Consell Comarcal; indicadors sobre el sector social a l’Alt Empordà, i indicadors específics referits a l’acció social segons els diferents àmbits d’inclusió social (àmbit Econòmic, àmbit Laboral, Residencial, Formatiu, Social i Sanitari, Relacional i Polític-Ciutadà).

Cal destacar com en el primer semestre de l’any 2012 es van comptabilitzar prop de 22.000 atencions a persones en situació de vulnerabilitat a la comarca. D’aquestes atencions, més de 10.000 van ser realitzades per les entitats de la Taula i la majoria en l’àmbit de les necessitats econòmiques bàsiques, la formació i l’àmbit social i sanitari.

D’altra banda, les dades posen de manifest com el sector social a la comarca està altament feminitzat, reflectint la realitat del conjunt del país. Més del 85% del personal i dels professionals de les entitats i de l’administració són dones.

Els problemes principals atesos en aquest període han estat vinculats a les necessitats econòmiques bàsiques (despeses d’habitatge i alimentació bàsica), a les dificultats d’accés al mercat de treball i als dèficits formatius de la població en situació de risc social.

Podeu accedir a l’Informe Social en aquest enllaç.

Comments are closed.