L’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, conjuntament amb el Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Figueres i amb el suport de la Direcció General per a la Immigració va organitzar el passat 21 de novembre, una nova edició de la jornada “Nos+altres, cicle de jornades entorn de la nova ciutadania”. En aquesta edició es va debatre sobre la “Gestió dels rumors vinculats a la immigració. Del concepte a la pràctica”.

A continuació hi trobareu un parell de recursos interessants per que poden ser d’utilitat a l’hora de posar en pràctica les estratègies antirumors.

Comments are closed.