Servei d’Informació i Atenció a les Dones

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l’Alt Empordà (SIAD) és un punt d’informació, formació i assessorament per a les dones que gestiona l’àrea de Benestar del Consell Comarcal.  des de fa 6 anys, el SIAD facilita l’accés de les dones de la comarca a la informació de serveis i recursos, potencia…