General

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l’Alt Empordà (SIAD) és un punt d’informació, formació i assessorament per a les dones que gestiona l’àrea de Benestar del Consell Comarcal.  des de fa 6 anys, el SIAD facilita l’accés de les dones de la comarca a la informació de serveis i recursos, potencia la seva participació a la vida pública i promou el seu associacionisme.

Els serveis que ofereix el SIAD a les dones són els següents:

1) Servei d’informació general sobre recursos, programes, ajuts i activitats que organitza el SIAD i altres entitats, institucions i associacions de la comarca..

2) Servei d’orientació i inserció laboral.

3) Assessorament jurídic sobre qüestions laborals, estrangeria i violència de gènere.

4) Serveis d’atenció especialitzada en l’àmbit de la violència de gènere.

Si vols contactar amb aquest servei, ho pots fer de dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h. (T. 972 677 050 – siad@altemporda.cat)


Comments are closed.