Labour Plus: estratègies innovadores per millorar la inserció laboral de la població en risc d’exclusió social

L’àrea de Benestar del Consell Comarcal participa en el projecte “Labour Plus Innovative Strategies for Equal Employment” (Interreg 4C) de la Comissió Europea, que té com a finalitat millorar les polítiques d’ocupació i les estratègies locals per a la inserció laboral de la població i els col·lectius en risc d’exclusió social. 11 socis europeus integren…