General

L’àrea de Benestar del Consell Comarcal participa en el projecte “Labour Plus Innovative Strategies for Equal Employment” (Interreg 4C) de la Comissió Europea, que té com a finalitat millorar les polítiques d’ocupació i les estratègies locals per a la inserció laboral de la població i els col·lectius en risc d’exclusió social.

11 socis europeus integren la xarxa de treball d’aquest projecte que es va posar en marxa l’any passat i que serà actiu fins l’any 2015. La finalitat del projecte Labour Plus és crear un espai d’intercanvi d’experiències a nivell europeu per millorar la situació de la població més vulnerable en el mercat de treball i dissenyar una eina d’intervenció innovadora a escala local que faciliti aproximacions integrals a la inclusió sociolaboral de la població en risc.

L’àrea de Benestar del Consell Comarcal és l’encarregada de liderar el procés de recollida i anàlisi de les bones pràctiques i de l’elaboració d’aquesta eina d’intervenció. La participació del Consell Comarcal en aquest projecte respon al seu compromís per la inclusió social i la millora del benestar del conjunt de la població de la comarca.

Comments are closed.