L’àrea de Benestar de Consell Comarcal presenta dues experiències al Congrés de la Xarxa Espanyola de Política Social (REPS)

El IX Congrés de la Xarxa Espanyola de Política Social ha centrat la seva atenció en les «Crisis globals i impactes locals: tendències i respostes comunitàries per a una transició eco-social».

Nova edició del Programa de formació per a Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà

L’equip d’inclusió i atenció a la comunitat impulsa un nou programa de Formació per a Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà amb el suport de l’Associació Amunt i Crits, dones referents comunitàries de l’Alt Empordà.

Jornada final del microprojecte transfronterer sobre l’alfabetització de persones adultes

L’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà organitza el proper 5 de juny la jornada final del microprojecte transfronterer «Propostes per a millorar les polítiques d’alfabetització de persones adultes a l’Espai Català Transfronterer».

L’Àrea de Benestar celebra la Jornada anual del Comitè d’Ètica

L’objectiu d’aquesta jornada de treball és estimular la formació i la reflexió dels professionals, posant de manifest la diversitat de punts de vista existents a la nostra societat, descobrint malentesos, apropant punts de vista divergents, per tal de col·laborar en la construcció d’una moral cívica amb voluntat universalista.

Jornada final del microprojecte transfronterer sobre l’acollida de dones migrades

L’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà organitza el proper 9 de juny la jornada final del microprojecte transfronterer «Xarxa de treball transfronterera per acollir i acompanyar dones migrades a l’Espai Català Transfronterer».

Resultats, aprenentatges i coneixements generats pel projecte Prospectsaso

L’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha format part del partenariat del projecte Prospectsaso, Prospectiva transfronterera sanitària i social, que s’ha desplegat en el període 2016-2020 i que ha estat liderat per la Universitat de Perpinyà.