Balanç molt positiu de la segona edició del programa per a Dones Referents Comunitàries

Aquest mes de gener ha finalitzat la segona edició del programa de formació per a Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà, impulsat per l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal i el suport organitzatiu de l’Associació Amunt i Crits, Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà.

Nova edició del Programa de formació per a Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà

L’equip d’inclusió i atenció a la comunitat impulsa un nou programa de Formació per a Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà amb el suport de l’Associació Amunt i Crits, dones referents comunitàries de l’Alt Empordà.

Tancament del microprojecte transfronterer sobre alfabetització de persones adultes

Aquest projecte ha propiciat la creació d’una xarxa de treball que ha posat en contacte 22 agents que desenvolupen accions d’alfabetització de persones adultes a l’Espai Català Transfronterer i ha centrat la seva activitat en generar un espai de coneixement, intercanvi i bones pràctiques.

Jornada final del microprojecte transfronterer sobre l’alfabetització de persones adultes

L’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà organitza el proper 5 de juny la jornada final del microprojecte transfronterer «Propostes per a millorar les polítiques d’alfabetització de persones adultes a l’Espai Català Transfronterer».