AdministracionsÀrea de BenestarCentres de Recerca i UniversitatsCiutadaniaEntitats socialsMitjans de ComunicacióProjectes Internacionals

L’àrea de Benestar del Consell Comarcal s’ha presentat com a soci en un projecte europeu per combatre l’abús domèstic en la infància i la família, liderat per l‘Ajuntament de Stevenage (UK), en la convocatòria del programa Daphne III  de la DG de Justícia de la Comissió Europea.

Aquest projecte, en el qual també participen la European New Towns and Pilot Cities Platform (ENTP), el Latvia Children’s Fund i el Centro Studi ed Iniziative Europeo (CESIE), té com a finalitat coordinar els serveis i els diversos agents en els territori per promoure una intervenció preventiva i coordinada en casos d’abús domèstic detectat en la infància i la família.

Els objectius  compartits entre tots els socis del projecte preveuen: 1) la transmissió i intercanvi de coneixement entre socis europeus per reduir l’impacte de l’abús domèstic a partir de compartir metodologies, processos i estratègies de treball des de diferents disciplines professionals; 2) El treball amb infants i les seves famílies per reforçar les habilitats parentals i garantir la seguretat i benestar dels infants; 3) Reforçar  i incrementar el treball en xarxa entre els agents locals per promoure estratègies de prevenció més eficients i 4) Garantir una disseminació efectiva dels resultats del projecte a la xarxa de professionals en cada país participant.

La Comissió Europea resoldrà els projectes que obtindran finançament d’aquest programa al llarg del segon trimestre de l’any 2014.

Comments are closed.