L’Informe FOESSA 2012 sobre exclusió social mostra una societat més vulnerable

La Fundació FOESSA (Càritas) ha presentat recentement l’informe Exclusió i Desenvolupament Social 2012 en què ofereix una visió panoràmica de l’evolució en els darrers 5 anys dels principals indicadors d’exclusió i desenvolupament social al conjunt d’Espanya. Les dades mostren com la crisi i les polítiques d’austeritat estan tenint com a conseqüència una major vulnerabilitat de…

Primer Informe Social de la comarca

La Taula per a la Inclusió i la Cohesió Social i l’àrea de Benestar del Consell Comarcal publiquen el primer Informe Social de l’Alt Empordà. Aquest Informe respon a la voluntat de les entitats socials i de l’administració comarcal de facilitar informació periòdica sobre l’evolució de la realitat social de la comarca i també al…

Crisi i pobresa infantil a Catalunya

Unicef Catalunya ha publicat recentment l’article “Crisi i Pobresa Infantil a Catalunya” elaborat per Pau Marí-Klose i Marga Marí-Klose. En aquest article es presenta l’evolució de la pobresa infantil a Catalunya en el context de crisi (2007-2010) i mostra com els nivells de pobresa són molt elevats en comparació amb la mitjana d’altres països europeus.…