AdministracionsÀrea de BenestarCentres de Recerca i UniversitatsCiutadaniaEmpresesEntitats socialsMitjans de ComunicacióPla d'InclusióProfessionals àmbit socialTaula d'Inclusió

El projecte “La Cuina, cooperativisme a foc lent” presentat per Mireia Vehí, junt amb Carla Alsina i Christel Keller, ha guanyat la primera edició dels Premi Inclusió Social Alt Empordà atorgat pel Consell Comarcal.

Aquest projecte d’emprenedoria social vol donar resposta a la situació de crisi mitjançat una proposta innovadora que integra les perspectives intercultural i de gènere. Té com a objectiu promoure l’acció comunitària i l’economia social i cooperativa per fer front a la precarietat de les economies domèstiques, l’atur de llarga durada i els efectes de la crisi en determinats sectors vulnerables de la societat.

El projecte proposa generar un espai de trobada, “La Cuina”, en el qual les persones participants podran compartir i col·lectivitzar les tasques domèstiques (cura de persones, alimentació i cura de la llar) i posarà en marxa una oficina de formació i assessorament per fomentar iniciatives emprenedores i d’autocupació entre les persones que participin en aquest espai. El projecte es durà a terme al llarg de l’any 2014 a l’àrea bàsica de serveis socials de Sant Pere Pescador.

D’altra banda, el Jurat dels Premis d’Inclusió Social també ha decidit atorgar un Accèssit al projecte “El Tamariu-Projecte laboral Reciclatge de Paper” presentat per Lluís Arté, president de l’Associació Tamariu.

Aquest projecte té com a finalitat promoure l’activitat ocupacional per a un grup de nois i noies amb discapacitat intel·lectual de la comarca de l’Alt Empordà. El projecte vol fomentar la integració socio laboral d’aquests joves que ja han acabat el seu cicle formatiu i han d’inserir-se al mercat de treball.  La proposta se centra en generar llocs de treball a partir d’una activitat productiva centrada en el reciclatge de paper de diari destinat a facilitar bales de paper triturat i premsat per a nius de garrins a diverses granges de la comarca. Aquest projecte es durà a terme al llarg de l’any 2014 al municipi de Castelló d’Empúries i beneficiarà a joves de tota la comarca.

El Jurat del I Premis d’Inclusió Social a l’Alt Empordà ha tingut especialment en compte en tots dos casos, entre d’altres criteris de valoració, l’esforç per promoure una activitat en el territori innovadora, la qualitat i viabilitat de la proposta tècnica i  l’experiència dels equips professionals. En aquesta primera convocatòria s’ha presentat una gran diversitat de projectes (11 en total) orientats a promoure la inclusió social de persones i col·lectius vulnerables de la comarca.

La iniciativa del lliurament dels Premis d’Inclusió Social neix del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l’Alt Empordà 2013-2016 i té com a finalitat fer emergir i finançar iniciatives innovadores dirigides a promoure processos d’inclusió social per millorar les condicions de vida de la població de la comarca i reforçar la cohesió social.

El lliurament dels Premis d’Inclusió Social es durà a terme el proper mes de gener a la seu del Consell Comarcal en una jornada en què s’exposaran tots els projectes presentats en aquesta convocatòria.