25è aniversari Convenció sobre els Drets dels Infants de les Nacions Unides

L’Observatori dels Drets de la Infància del departament de Benestar Social i Família presenta una publicació en el marc del desenvolupament de la Convenció sobre els Drets dels Infants de NNUU.