AdministracionsÀrea de BenestarCentres de Recerca i UniversitatsCiutadaniaMitjans de ComunicacióPla d'InclusióProfessionals àmbit social

Un any després de la posada en funcionament a l’Alt Empordà de la prova pilot del projecte “Més grans”, aquesta setmana es signaran els nous nuclis de mentoratge, que durant els propers mesos seran actius a la comarca, donant continuïtat a aquest projecte com a recurs estable de la cartera de serveis de l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal.

El projecte “Més Grans”, que te el seu origen en les activitats de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la solidaritat intergeneracional impulsades per la Generalitat, té com a finalitat afavorir l’intercanvi i la solidaritat entre generacions (hi participen persones de més de 55 anys, pares i/o mares i infants), tot promovent experiències de suport familiar a la comarca que generin un valor social afegit.

Les persones sèniors que participen en el projecte (sols o en parella) fan de mentors amb famílies de risc social lleu mancades de xarxa social. Els mentors són les persones que ofereixen voluntàriament el seu temps per donar suport i encoratjar altres persones que es troben en situació de desavantatge, compartint experiències i coneixements durant  un temps.

Està previst que tres dels processos de mentoratge iniciats el curs anterior reprenguin la seva activitat els propers dies, i que iniciïn el seu camí dos nuclis de mentoratge nous. Tan les famílies, com els sèniors participants en el projecte rebran el suport i seguiment de l’equip de professionals del Consell Comarcal responsable del “Més grans” al llarg de tot el procés de treball.